Úvod | Praktické informace a rady pro stavbu | Z čeho stavět - masivní dřevostavba


Z čeho stavět - masivní dřevostavba

Nosnou konstrukci masivní dřevostavby tvoří stěna z masivních dřevěných panelů (panel je obvykle tvořen lepením dřevěných prken na sebe). Otvory pro okna a dveře jsou vyřezávány přímo do panelů.

 

Výhody masivní dřevostavby

  • Šetrná k životnímu prostředí – použití přírodního materiálu (dřeva)
  • Lepší schopnost akumulovat teplo než u lehkých dřevostaveb (ale horší než u zděných staveb)
  • Není třeba provádět plošné parozábrany a vzduchotěsnící vrstvy (jako u lehkých dřevostaveb) – tyto je třeba provádět jen v místě spojů dřevěných panelů
  • Interiér může být tvořen přímo dřevěným panelem
  • Jednoduchost stavby
  • Žádné mokré procesy na stavbě

 

Nevýhody masivní dřevostavby

  • Větší spotřeba dřeva a energie na stavbu než u lehkých dřevostaveb
  • Nutnost provádět parotěsnou a vzduchotěsnou vrstvu / těsnění ve spojích mezi panely
  • Nižší životnost než u zděných staveb

 

Stěny masivních dřevostaveb

Masivní dřevěná stěna s vnějším kontaktním zateplovacím systémem

 

Příklady materiálů

Dřevěná nosná konstrukce: masivní dřevěné panely

Vzduchotěsnící vrstva: vlastní masivní nosná konstrukce s přelepenými spoji

Tepelná izolace: tuhé desky z konopí, vláken ze dřeva, rákosu, minerální vlny, slaměné balíky (z vnější strany se používají obvykle hliněné omítky – aplikované buď přímo na slámu nebo zpevněné pletivem)

 

Příklady staveb

Nosná konstrukce z dřevěných panelů – bude doplněna vnější tepelnou izolací (Abete dřevostavby s.r.o.)

 

Nosná konstrukce z dřevěných panelů, tepelná izolace z minerální vlny (Tomáš Kudělka, Jan Navrátil)

 

Masivní dřevěná stěna s vnější měkkou tepelnou izolací v roštu

 

Příklady materiálů

Dřevěná nosná konstrukce: masivní dřevěné panely

Vzduchotěsnící vrstva: vlastní masivní nosná konstrukce s přelepenými spoji

Měkká tepelná izolace: měkké desky z konopí, lnu, vláken ze dřeva, minerální vlny, výplň z drcené celulózy

Tuhá tepelná izolace: tuhé desky z konopí, vláken ze dřeva, minerální vlny

 

Masivní dřevěná stěna s vnější měkkou tepelnou izolací v roštu s provětrávanou mezerou

 

Příklady materiálů

Dřevěná nosná konstrukce: masivní dřevěné panely

Vzduchotěsnící vrstva: vlastní masivní nosná konstrukce s přelepenými spoji

Měkká tepelná izolace: měkké desky z konopí, lnu, vláken ze dřeva, minerální vlny, výplň z drcené celulózy, slaměné balíky

 

Stropy masivních dřevostaveb

Masivní dřevěný strop

 

 

Příklady materiálů

Masivní stropní konstrukce: masivní dřevěné desky

Parozábrana / parobrzda: fólie

Tepelná izolace stropu: drcená celulóza, drcená minerální vlna, měkké desky z konopí, lnu, vláken ze dřeva, minerální vlny

 

Příklady staveb

 

Masivní dřevěný strop - z vrchní strany bude doplněn tepelnou izolací (Abete dřevostavby)

 

Instalace masivní dřevěné stropní desky (Abete dřevostavby)

 

Lehký dřevěný strop

 

Příklady materiálů

Lehká stropní konstrukce: záklop z OSB desek pod střešními vazníky; OSB desky s přelepenými spoji zároveň slouží jako parobrzda a vzduchotěsnící vrstva

Parozábrana / parobrzda: OSB desky

Tepelná izolace stropu: drcená celulóza, drcená minerální vlna, měkké desky z konopí, lnu, vláken ze dřeva, minerální vlny

 
Příklady staveb

Lehký dřevěný strop – spodní záklop z OSB desky s přelepenými spoji (ENVIC, o.s.)

 

 

Tepelná izolace stropu z drcené celulózy v místě střešních vazníků (Ciur, a.s.)

 

Střechy masivních dřevostaveb

Masivní dřevěná střecha s tuhou tepelnou izolací


Příklady materiálů

Masivní střešní konstrukce: dřevěné panely lepené z prken

Pojistná hydroizolace: vodoodpudivé tuhé dřevovláknité desky, difúzní fólie

Tepelná izolace střechy: tuhé desky z konopí, vláken ze dřeva, rákosu, korku, minerální vlny, slaměné balíky, desky z polyuretanu (PUR), desky z polyisokyanurátové pěny (PIR)

 

Příklady staveb

 

Masivní šikmá střecha – bude dopněna vnější tepelnou izolací. Vikýř (na snímku) není pro pasivní a nulové domy vhodný (Johann Buchner GmbH)

 

 

Masivní šikmá střecha – jak vypadá zevnitř (Johann Buchner GmbH)

 

 

Model masivní dřevěné konstrukce – jak vypadá napojení stěny, stropu a střechy. Z vnější strany bude tepelná izolace. (Johann Buchner GmbH)

 
Masivní dřevěná střecha s měkkou tepelnou izolací

 

Příklady materiálů

Masivní střešní konstrukce: dřevěné panely lepené z prken

Pojistná hydroizolace: vodoodpudivé tuhé dřevovláknité desky, difúzní fólie

Tepelná izolace střechy: měkké desky z konopí, lnu, vláken ze dřeva, minerální vlny, drcená celulóza

 

Lehká dřevěná střecha s tuhou nadkrokevní tepelnou izolací

 

Příklady materiálů

Lehká střešní konstrukce: dřevěné krokve

Pojistná hydroizolace: vodoodpudivé tuhé dřevovláknité desky, difúzní fólie

Parozábrana / parobrzda: OSB desky, impregnovaný papír (parobrzda), plastová fólie (parozábranna)

Tepelná izolace mezi krokvemi: měkké desky z konopí, lnu, vláken ze dřeva, minerální vlny, drcená celulóza

Tepelná izolace nad krokvemi: tuhé desky z konopí, vláken ze dřeva, rákosu, korku, minerální vlny, v případě jen nadkrokevní tepelné izolace - desky z polyuretanu (PUR), desky z polyisokyanurátové pěny (PIR)

 

Příklady staveb

 

Model střechy s tuhou tepelnou izolací z dřevovláknitých desek nad krokvemi

 

Lehká dřevěná střecha s měkkou tepelnou izolací

 

Příklady materiálů

Lehká střešní konstrukce: dřevěné krokve

Pojistná hydroizolace: vodoodpudivé tuhé dřevovláknité desky, difúzní fólie

Parozábrana / parobrzda: OSB desky, impregnovaný papír (parobrzda), plastová fólie (parozábranna)

Tepelná izolace mezi a nad krokvemi: měkké desky z konopí, lnu, vláken ze dřeva, minerální vlny, drcená celulóza

 

Lehká dřevěná střecha s I nosníky a měkkou tepelnou izolací

 

Příklady materiálů

Lehká střešní konstrukce: nosníky s profilem ve tvaru písmene I

Pojistná hydroizolace: vodoodpudivé tuhé dřevovláknité desky, difúzní fólie

Parozábrana / parobrzda: OSB desky, impregnovaný papír (parobrzda), plastová fólie (parozábranna)

Tepelná izolace střechy: měkké desky z konopí, lnu, vláken ze dřeva, minerální vlny, drcená celulóza, slaměnné balíky

 

Příklady staveb

 
Nosná konstrukce střechy z I – nosníků, prostor mezi I nosníky bude vyplněn tepelnou izolací (Štefan Čanda)

 
Nosná konstrukce střechy z I – nosníků, tepelná izolace ze slaměných balíků (ENVIC, o.s.)

 

Základy masivních dřevostaveb

Založení na desce – tepelná izolace odolná proti tlaku probíhá v souvislé vrstvě pod betonovou základovou deskou. Na tuto izolaci bez přerušení navazuje tepelná izolace obvodových stěn.

 

Možné materiály tepelené izolace pod základovou deskou:

drcené pěnové sklo, desky z extrudovaného polystyrenu, desky z polyuretanu

 

Tepelná izolace z drceného pěnového skla – na ní bude vytvořena betonová základová deska (Kalksandstein CZ s.r.o.)

 

 

Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu – na ní bude vytvořena betonová základová deska (je vidět armování pro beton), (Setrite s.r.o.)

 

Materiály a konstrukční systémy, z kterých se staví pasivní domy ve světě jsou v databázi: www.passivhausprojekte.de

Webové stránky byly zpracovány za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 - Program EFEKT

© 2012 Envic o.s.
Grafika Hanja.eu | Webové stránky ANTstudio.cz
www.nulovedomy.org